DIAGNÒSTIC DE LA CIUTAT D’ALACANT

Diagnòstic general de la ciutat d’Alacant 2014: Alacant, una ciutat en crisis en una societat en crisi. Són possibles les alternatives

DIAGNÒSTIC GENERAL 2014 VALENCIÀ