BLOC-INICIATIVA-VERDS, organitzacions polítiques democràtiques, d’àmbit de País Valencià, i vinculades al progressisme hem decidit signar un acord electoral, Compromís per Alacant, per a presentar-nos a les pròximes eleccions municipals del mes de maig de 2011. Una coalició oberta a la participació de persones, i societat civil que vulguen sumar-se a este compromís.

Compromís per Alacant està format per ciutadanes i ciutadans compromeses en el present i el futur d’esta ciutat i del País Valencià. Ciutadanes i ciutadans conscients de la situació de crisi econòmica, social i democràtica, en la qual es troba Alacant i de la necessitat de posar en acció nous valors, noves formes i noves solucions.

Compromís per Alacant presenta a la ciutadania i societat civil un document de caràcter obert i constructiu, en el qual se situen de manera clara i sintètica les grans deficiències amb què diàriament s’han d’enfrontar les alacantines i els alacantins i que afecten la seua qüalitat de vida.

Compromís per Alacant fa públic amb este document els seus compromisos amb la ciutadania alacantina. Propostes que, emmarcades com a prioritats, destigem que siguen conegudes, debatudes, i assumides, per la majoria dels alacantins i alacantines.

Compromís per Alacant expressa així la voluntat crítica i democràtica que marca la nostra distància amb l’actual estat de les coses, amb el govern municipal del PP comandat per la Sra. Castedo, amb el desgovern, la improvisació i la falta de criteri de la seua política, ben allunyada de les prioritats del moment i sense cap model de futur, viable i sostenible, per a Alacant.

Compromís per Alacant és l’instrument polític útil per a trencar el bipartidisme institucional. Aspirem a representar als milers de alacantins/nes que actualment es troben desencantats, desmobilitzats políticament i decebuts tant del govern com de l’oposició municipal. Els governants, ja siga en l’àmbit del govern central, autonòmic o local no estan a l’altura de la gravetat del moment de crisi actual. El PP i el PSOE no són part de la solució, més bé són part del problema. Uns estan més preocupats d’amagar les vergonyes judicials que de governar i uns altres han renunciat al progressisme per adoptar mesures anticrisi que recauen, només, en les esquenes del més dèbils.

Compromís per Alacant naix amb la finalitat d’anar sumant sinèrgies, actituds, compromisos i complicitats amb tots els qui volen transformar en sentit progressista la realitat, i consideren necessari pegar-li un colp de timó cívic i polític a esta ciutat. Volem compartir els nostres compromisos per tal de cooperar amb totes aquelles persones i organitzacions que, des d’un esperit democràtic i progressista, estiguen disposats a treballar conjuntament per possibilitar un canvi profund en la ciutat d’Alacant. Este document no està tancat, sinó que vol servir d’impuls per tal d’elaborar un extensa i acurada radiografia de les necessitats d’esta ciutat, a realitzar en col·laboració de sensibilitats i col·lectius cívics plurals. 11 compromisos per a treballar per un Alacant diferent, millor, un altre Alacant possible. Este és el nostre Compromís per Alacant.