Compromís detecta manques en la senyalització, il•luminació, seguretat i protecció mediambiental del projecte de creació d’un carril-bici a Urbanova

Compromís per Alacant ha detectat nombroses deficiències en el projecte de condicionament de senda per als vianants i incorporació de via bici per a accés a les platges d’Urbanova, i ha presentat un escrit d’al•legacions per a introduir les mesures necessàries en matèria de senyalització, il•luminació, seguretat i protecció mediambiental.

Així, en el seu escrit d’al•legacions, presentat el passat 27 de març, Compromís reclama la retirada del projecte perquè s’incorpore un Estudi d’Impacte Ambiental (EIA), s’introduïsquen les mesures preventives davant el possible impacte negatiu en els espais naturals d’Aguamarga –aiguamoll– i la reserva Marina i zona LIC d’Illa Tabarca, i perquè el document compte amb la supervisió del Ministeri de Medi Ambient abans de l’exposició del nou projecte.

Fernando Martínez, responsable de les al•legacions al costat de Luis Falcó, ha lamentat que el projecte “no contemple mesurades de protecció clares perquè l’obra no afecte al Saladar d’Aguamarga, i ha considerat que aquest document s’ha fet amb presses possiblement per a començar les obres prop de la campanya electoral”.

En concret, la coalició planteja la necessitat que s’incloguen mesurades de seguretat i preventives en les obres que limiten amb l’Aiguamoll d’Aguamarga, d’acord amb l’article 15 de la llei 94/11 d’espais naturals, que preveu que “les zones humides siguen preservades d’activitats susceptibles de provocar la seua recessió i degradació, a la fi de la qual els terrenys inclosos en les mateixes seran classificats en tot cas com a sòl no urbanitzable subjecte a especial protecció, de conformitat amb el que es disposa en la Llei 4/1992, de 5 de juny, sobre Sòl No Urbanitzable”.

Aquesta normativa mediambiental exigeix, segons recorda Compromís, que “la classificació de sòl es mantinga encara en el supòsit de dessecació per qualsevol causa de la zona humida o part de la mateixa”. En el supòsit d’activitats consolidades a l’entorn de les zones humides que puguen tenir influència en la qualitat de les seues aigües, aquestes instal•lacions adequaran els seus abocaments als criteris de qualitat establits per la Conselleria de Medi ambient.

A més, la coalició proposa incloure les mesures preventives en un estudi d’Impacte Ambiental per a la realització d’obres, ja que “si be no hi ha bosc ni arbrats sí és una zona de perímetre de protecció d’un aiguamoll”.

“Queda clar que el projecte no entra dins de conservació i manteniment ja que, encara que una de les actuacions és millorar l’asfaltat de la via existent, el projecte amplia l’actual traçat amb voreres per a vianants i un carril-bici”, segons explica Fernando Martínez.

MILLORA DEL TRAÇAT I IL•LUMINACIÓ

Compromís arreplega igualment la importància d’ampliar l’ample destinat al carril-bici de doble direcció al menys fins a 2,50 metres, i que el projecte incorpore una sèrie de recomanacions i panells de senyalització entre el carril-bici que acabarà en l’OAMI i la seua connexió amb la rotonda de la N-332, on comença el carril-bici d’aquest projecte.

D’altra banda, proposa l’ús de materials nobles i de baix impacte en la construcció i condicionaments, atès que les obres es van a realitzar en la zona d’un aiguamoll protegit, amb el que s’aconsella una especial sensibilitat amb l’entorn.

Un altre aspecte a considerar, segons explica Fernando Martínez, és “l’actualització del projecte i propostes d’il•luminació, atès que el mateix versa de l’any 2006 i en nou anys hi ha sistemes de menor impacte, més eficients i eficaços i amb menys cost i major respecte ambiental i d’energia alternativa i neta”.

Com a exemple, en el projecte s’especifica l’ús llums d’alta pressió (VSAP) de vapor de sodi. “Proposem que aquesta tecnologia es canvie per llums de baixa pressió (VSPB), també de vapor de sodi. Els llums de baixa pressió són d’una banda, les indicades per a carreteres i camins fora de nuclis urbans, i per una altra, les més eficients. Són llums d’espectre poc contaminant i gran eficiència energética”.
ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL I GEOTÈCNIC

L’escrit assenyala la conveniència que el projecte siga ratificat per la Direcció General de Costas, dependent del Ministeri de Medi Ambient, ja que aquesta actuació incideix en la zona marítim terrestre entre les fites M-68 i M-100 i afecta a una zona marítima protegida com LIC de Tabarca i reserva Marina, dependent de la Direcció General de Costes.

Compromís reclama també que es realitze un estudi geotècnic actualitzat de la zona afectada pel projecte, atès que l’anterior projecte data de novembre del 2006, i les condicions de la zona “han pogut canviar de manera important”.

“Tampoc es té en compte que l’actual projecte ocupa una zona més àmplia i que des de l’última vegada que es van executar treballs en la zona les condicions han pogut canviar”.

D’igual manera, sol•licita que s’encarregue un nou estudi tècnic-econòmic al proveïdor d’energia (Iberdrola Distribució Elèctrica S.A.O.) ja que l’aportat en el document del projecte en l’Annex 6, data del 20 de novembre del 2006 i la mateixa proposta remesa per la companyia proveïdor de l’energia especifica tenia un termini de validesa de tres mesos.

Finalment, Compromís sol•licita que s’incorporen mesures correctores com la interrupció de la vorada projectada cada 25 metres per a permetre el lliure pas d’artròpodes ápteros, que el document no inclou.

Arxivat en: #mediambient, Alacant, Compromís per Alacant, Energia, Infraestructures i transports, Luís Falcó, Mobilitat, Propostes, Urbanisme i Medi Ambient

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *