Hem presentat 32 esmenes als #presupuestosalc2021, moltes d’elles arreplegades de les propostes de la ciutadania i de demandes veïnals.

Propostes per a:
🏦 Salvar el nostre patrimoni

🤝 Fer front a l’emergència social i nous equipaments

🌳 Una #Alacant més verda

🙋‍♀️ Una #Alacant que participa